Dobrý den, je 2. 12. 2022, pátek v 48. týdnu.

Mezinárodní účetnictví (IAS IFRS)

Z Cambridge Business School wiki
Přejít na: navigace, hledání

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s procesem harmonizace finančního výkaznictví, s konkrétními principy, postupy a pravidly, které pro vykazování jednotlivých prvků účetní závěrky definuje systém IFRS. V závěru kurzu budou studenti schopni rozhodnout o způsobu vykazování vybraných situací z oblasti aktiv, závazků, kapitálu, nákladů a výnosů. Měli by být schopni s porozuměním využívat obsah dat poskytovaných IFRS a rozumět základním rozdílům ve srovnání s daty zjišťovanými podle českých účetních standardů.