Dobrý den, je 31. 01. 2023, úterý v 5. týdnu.

Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví

Z Cambridge Business School wiki
Verze z 5. 1. 2016, 18:25, kterou vytvořil Webmaster (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Cílem modulu je vysvětlit základní pojmy a postupy v oblasti zavádění systémů kvality a bezpečí do zdravotnických zařízení v České republi…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Cílem modulu je vysvětlit základní pojmy a postupy v oblasti zavádění systémů kvality a bezpečí do zdravotnických zařízení v České republice a popsat procesy, které směřují k získání národních či mezinárodních standardů kvality. Posláním zdravotnických institucí je poskytovat kvalitní, účinnou, hospodárnou a vysoce odbornou péči o pacienty. Za tímto účelem je nutné vytvářet prostředí, v němž lze takové cíle uskutečňovat. Zvolený postup, který směřuje k získání akreditace či certifikace, vyžaduje hluboké a esenciální zásahy do struktury, provozu, financování i řízení organizace. Dosáhnout národních a mezinárodních standardů kvality je tak do budoucna procesem nezbytným a nevyhnutelným.