Dobrý den, je 31. 01. 2023, úterý v 5. týdnu.

Medicínské právo

Z Cambridge Business School wiki
Verze z 5. 1. 2016, 18:25, kterou vytvořil Webmaster (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Cílem modulu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb v České republice. Důraz je klad…“)

(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Cílem modulu je seznámit studenty s právní regulací vztahů vznikajících při poskytování zdravotních služeb v České republice. Důraz je kladen na základní podmínky, za kterých lze poskytovat zdravotní služby a na základní práva a povinnosti poskytovatele zdravotních služeb, zdravotnického pracovníka a pacienta. Opomenuta není ani problematika ochrany soukromí pacientů při poskytování zdravotních služeb, která zahrnuje povinnou mlčenlivost poskytovatele zdravotních služeb a striktní pravidla pro nakládání se zdravotnickou dokumentací. Výuka pokrývá rovněž otázky trestněprávní, občanskoprávní, správní a disciplinární odpovědnosti při poskytování zdravotních služeb.