Dobrý den, je 2. 12. 2022, pátek v 48. týdnu.

Základy obchodního práva - závazkové vztahy

Z Cambridge Business School wiki
Přejít na: navigace, hledání

Tento modul má za úkol uvést posluchače do problematiky obchodního práva, kde se nejprve seznámí se základními pojmy a právními instituty, které jsou důležité a upotřebitelné v podnikatelské praxi. Hlavní důraz je kladen na obchodní závazkové vztahy a obchodní smlouvy. Posluchačům jsou představeny jednotlivé typy obchodních smluv se všemi aspekty a příklady z praxe. Tento modul reflektuje novou právní úpravu a veškeré legislativní změny a jejich dopad na fungování obchodních korporací.