Dobrý den, je 2. 12. 2022, pátek v 48. týdnu.

Správní řád a správní řízení

Z Cambridge Business School wiki
Přejít na: navigace, hledání

Cílem tohoto modulu je podat studentům ucelený pohled (vycházející ze soudní judikatury i právní doktríny) na obecnou úpravu správního řízení a další instituty obsažené ve správním řádu jako jsou veřejnoprávní smlouvy, opatření obecné povahy, stížnosti apod. Předmětem tohoto modulu tedy bude, vedle zmínky o vývoji správního řízení na území České republiky, podrobná charakteristika tohoto předpisu a jeho jednotlivých částí.