Dobrý den, je 2. 12. 2022, pátek v 48. týdnu.

Spolupráce a partnerství veřejného sektoru

Z Cambridge Business School wiki
Přejít na: navigace, hledání

Základním cílem tohoto modulu je seznámit studenty s významem a současným využitím principů partnerství v praktické podpoře lokálního a regionálního rozvoje. Záměrem je zhodnotit přínosy partnerství ve zvyšování kvality života v obcích a regionech. Vedle definování samotného pojmu partnerství a jeho přínosů i limitů při realizaci rozvojových opatření je zvláštní pozornost věnována i dalším termínům a pojmům s úzkou vazbou na problematiku partnerství, jako je networking, governance apod.