Dobrý den, je 2. 12. 2022, pátek v 48. týdnu.

Projektový management

Z Cambridge Business School wiki
Přejít na: navigace, hledání

Od padesátých let dvacátého století se datuje zahájení systematického přístupu k problematice řízení projektů ve veřejném i soukromém sektoru. Klíčovou determinantou projektového řízení je, díky implementaci specifických prostupů a metod, především efektivnější dosažení cíle projektu. Takto trivializované tvrzení má značný praktický rozměr, protože vhodně zvolená metodika pro řízení partikulárního projektu se projeví nejen v úspoře času, ale i nákladů či lidských zdrojů. Studenti se tedy díky modulu naučí, jak efektivně řídit projekt od jeho počátku až po dokončení.