Dobrý den, je 2. 12. 2022, pátek v 48. týdnu.

Optimalizace řízení a plánování cash-flow

Z Cambridge Business School wiki
Přejít na: navigace, hledání

Cílem tohoto modulu je seznámit studenty s podstatou cash-flow, jeho místem a významem pro finanční řízení firem, s faktory, které jej ovlivňují, a s metodami, které umožňují CF plánovat, monitorovat a následně vyhodnotit prostřednictvím výkazu cash-flow. Modul se zaměřuje jednak na operativní řízení cash-flow a metody, které jsou v této oblasti používány, a jednak na strategické řízení cash-flow.