Dobrý den, je 2. 12. 2022, pátek v 48. týdnu.

Komunikační schopnosti a dovednosti

Z Cambridge Business School wiki
Přejít na: navigace, hledání

Cílem modulu je najít cestu ke kultivované řeči založené na kvalitní dechové opoře, přirozené tvorbě hlasu, precizní výslovnosti, srozumitelně vyjádřené myšlence a jasné řeči těla. Při společných setkáních budou studenti hledat silné stránky v projevu a pojmenovávat zároveň i ty stránky, které je potřeba posílit ve formě i obsahu projevu. K přirozené mluvě patří i zřetelné a co nejpřesnější vyjádření myšlenky. Myšlenka je podstatná a dobrá forma se nesmí oddělit od obsahu. I kdyby měl mluvčí sebekrásnější hlas a perfektní výslovnost, ztratil by svou přirozenost. Jedno druhé nevylučuje, naopak se musí podporovat.