Dobrý den, je 2. 12. 2022, pátek v 48. týdnu.

Daňový systém I

Z Cambridge Business School wiki
Přejít na: navigace, hledání

Cílem modulu je seznámit posluchače s daňovým systémem v České republice a základními principy jednotlivých typů daní (přímých, nepřímých). Důraz bude kladen i na vazbu účetnictví na daňové zákony, zejména zákon o daních z příjmů a zákon o dani z přidané hodnoty. Absolvent bude schopen orientovat se v jednotlivých daních a získá přehled o vlivu daní na výsledek hospodaření či cash-flow podniků.