Dobrý den, je 2. 12. 2022, pátek v 48. týdnu.

Boeing

Z Cambridge Business School wiki
Přejít na: navigace, hledání
Boeing Company
Popis: výrobce letadel
Adresa: Chicago, USA
Zakladatel: William Boeing
Datum založení: July 15, 1916
Produkty:
Web: http://boeing.com
Obrat:


Boeing Company je americká nadnárodní korporace, která vyvíjí, vyrábí a prodává letadla, motory, rakety a satelity po celém světě. Firma též poskytuje leasing a služby zákaznícké podpory. Boeing patří mezi největší světové výrobce letadel, je druhý největší obranný kontraktor globálně podle příjmů v roce 2003 a je největší exportér v USA podle hodnoty dolaru. Akcie Boeingu jsou částí indexu Dow Jones Industrial Average.

  • Revenue - výnos: US$96.114 billion (2015)
  • Operating income - zisk před úroky a zdaněním: US$7.443 billion (2015)
  • Net income - výsledek hospodaření US$5.176 billion (2015)
  • Total assets - celková aktiva US$94.408 billion (2015)
  • Total equity - vlastní kapitál US$6.335 billion (2015)
  • Zaměstanců 156 921 (July 28, 2016)

Zdroj

https://en.wikipedia.org/wiki/Boeing

Management a leadership

Základy managementu a řízení   Strategický management   Krizové řízení a řízení změn   Ekonomika a finanční řízení   Personální management   Marketing a PR komunikace   Projektové řízení a plánování   Mezinárodní obchod   Obchodní právo   Manažerské a vůdcovské dovednosti  

Management ve zdravotnictví

Management ve zdravotnictví   Strategický management   Finanční management a řízení nákladů   Krizové řízení a řízení změn   Personální management   Marketing a PR ve zdravotnictví   Pracovní právo   Medicínské právo   Nástroje řízení kvality ve zdravotnictví   Management osobního rozvoje  

Sales Management

Podniková strategie obchodu   Marketing, podpora prodeje a PR   Základy obchodního práva - závazkové vztahy   Prodejní dovednosti I   Prodejní dovednosti II   Cross-selling - účinné způsoby navyšování prodeje v praxi   Psychologie zákazníka   Řízení vztahů se zákazníky   Komunikační a vyjednávací techniky  

Finanční management a účetnictví

Finanční řízení podniku   Optimalizace řízení a plánování cash-flow   Měření výkonnosti podniku   Investice a finanční plánování   Risk management - strategie řízení finančních rizik   Mezinárodní finance a mezinárodní finanční systém   Finanční informace pro management (manažerské účetnictví)   Mezinárodní účetnictví (IAS IFRS)   Daňový systém I   Daňový systém II

Management ve veřejné správě

Hlavní principy a management veřejné správy   Organizace ve veřejné správě   Projektový management ve veřejné správě   Spolupráce a partnerství veřejného sektoru   Veřejné finance a financování veřejné správy   Územně samosprávné celky   Úvod do správního práva   Správní řád a správní řízení   Evropské aspekty veřejné správy   Evropské fondy a veřejné zakázky  

Marketing a Public Relations

Úvod do marketingu   Marketingová komunikace   Marketingové strategie a plánování   Vyhodnocení marketingových procesů a marketingový výzkum   Marketing produktu a značky   Hlavní principy Public Relations   Tvorba PR strategie   Efektivní a krizová komunikace   Mezinárodní marketing a PR   Komunikační schopnosti a dovednosti  

Mezinárodní vztahy a evropská studia

Mezinárodní vztahy   Mezinárodní obchodní politika   Mezinárodní obchodní techniky a operace   Mezinárodní marketing   Mezinárodní finance a měnové systémy   Mezinárodní obchodní právo   Evropské právo   Mezinárodní ekonomické vztahy   Institucionální uspořádání EU a evropská integrace   Diplomatický protokol  

Private Law

Základy soukromého práva   Úvod do obchodního práva   Právo obchodních společností   Obchodně závazkové právní vztahy - obecná a zvláštní část   Hospodářská soutěž   Evropské právo   Mezinárodní obchodní právo   Insolvenční právo   Právo kapitálového trhu a cenných papírů   Základy pracovního práva  

Management obchodu

Management a řízení obchodu   Podniková strategie obchodu   Marketingová komunikace   Projektový management   Mezinárodní obchod   Obchodní právo   Logistika, doprava a operace v přepravních službách   Řízení vztahů se zákazníky a prodejní techniky   Psychologie zákazníka   Podnikání a inovace  

Executive Management

Základy managementu a řízení   Strategický management   Krizové řízení a řízení změn   Ekonomika a finanční řízení   Personální management   Marketing a PR komunikace   Projektové řízení a plánování   Mezinárodní obchod   Obchodní právo   Manažerské a vůdcovské dovednosti  

Osobnosti

Bill Gates   Steve Jobs   Thomas Edison   Jeff Bezos   Walt Disney  

Firmy

Amazon   Berkshire Hathaway   Boeing   Britannia Industries   Carnegie Steel   General Electric Company   Habitat   Hyundai   LVMH   Mary Kay Cosmetics   Reliance Industries   Spanx   Trend Micro   Virgin Group  

Knihy

100 Great Business Leaders   The Leaders Guide to Managing People   The Steve Jobs Way